Csatlakozz csapatunkhoz!

Csatlakozz csapatunkhoz!

Közművelődési munkatársat keresünk lelkes csapatunkba!

Részletek:

1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai
A szervezet neve: Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
A szervezet címe: 2011 Budakalász, Szentendrei út 9.
A kapcsolattartó neve: Benkó Attila intézményvezető
A kapcsolattartó e-mail címe: benko.attila@koskarolymh.hu

2. A munkakör megnevezése:
Közművelődési munkatárs

Ellátandó feladatok:
Önálló munkaterületként végzi az intézmény kulturális rendezvényeinek szervezését, az intézmény alapvető művelődésszervezői, közművelődési tevékenységeit a munkatervben meghatározott feladatok és a napi ügymenet alapján.
Rendezvények, fesztiválok, ünnepségek lebonyolítása, rendezvények napi koordinálása. Az általa szervezett programok pénzügyi elszámolása a gazdasági ügyintéző felé. Szakmai kompetenciáját meghaladó esetekben megszervezi a külső szakemberek felkérését, működését. Szakalkalmazotti ügyeleti feladatokat lát el. Kapcsolatot tart külső szakmai szervezetekkel.
Ellátja az intézményvezető által rábízott logisztikai, kommunikációs, adminisztrációs feladatokat, segíti az intézményvezetőt a költségvetés, a munkatervek, beszámolók előkészítésében.
Az intézményvezetővel együttműködve részt vesz a döntés-előkészítő, javaslat közvetítő, integrációs, organizációs, adminisztrációs munkákban.

3. A munkavégzés helye: 2011 Budakalász, Szentendrei út 9.

4.  A foglalkoztatás jellege: Munkatörvénykönyv szerinti munkaviszony
Munkaidő: 8 óra

5. A munkakör betöltésének követelményei Követelmények:

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság
– Cselekvőképesség
– Büntetlen előélet
– Szakirányú főiskolai/egyetemi végzettség vagy a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett Közművelődési munkatárs képzés megléte
– Közművelődési területen a rendezvényszervezésben szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat
– Felhasználói szintű MS Office és közösségi média ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: helyismeret
A munkakör a pályázatok elbírálását követően, leghamarabb 2024.03.01-től betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.29.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Benkó Attila intézményvezetőnél a +3670/4570479 telefonszámon szerezhet.

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton a benko.attila@koskarolymh.hu e-mail címen keresztül

6. Amit ajánlunk:
– 8 óra főállású határozatlan idejű munkaviszony
– A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes önéletrajz,
• motivációs levél,
• iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte) amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű,
• 3 hónapos próbaidő vállalása,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagát megismerhetik.

Várható jövedelem:
Bérezés a felek megállapodása alapján történik.

7. A kiírás megjelenésének dátuma: 2024.01.31.