Látogatói információk

Könyvtári cserepont szolgáltatás

 

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár, tekintettel a több alkalommal meghosszabbított járványügyi korlátozások időtartamára, illetve a folyamatosan jelentkező olvasói érdeklődésekre és használói igényekre, 2021. február 16-tól Könyvtári Cserepont elnevezéssel, átmeneti feltételekkel könyvkölcsönzési szolgáltatást biztosít.

A hatályos 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 12. § jb) pontja alapján a nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménynek a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás tilos, ezért az új Könyvtári Cserepont szolgáltatást kizárólag a könyvtárakba való belépés nélkül, a főbejárat ajtaján át biztosítjuk. Mivel ez az olvasóink számára nem kedvező körülmények között, előzetes igényleadással és az udvaron történő várakozással működhet, a szolgáltatást átmeneti lehetőségként kínáljuk mindazoknak, akiknek hiányzik a könyvtár újdonságokkal folyamatosan bővülő kínálata.

  1. február 16-tól előzetes egyeztetést követően lehetőséget biztosítunk könyvkölcsönzésre, könyvcserére és a kint lévő könyvek visszahozatalára.

Telefonon vagy elektronikus úton előzetes egyeztetés követően maximum 6 db könyvet lehetséges kölcsönözni. Új kölcsönzésre csak az olvasónál kint lévő könyvek visszahozatala után van mód.

Kölcsönzési idő 1 hónap.

Egyeztetés és az átvétel és kiadás időpontja: kedd 09-13 óra között és csütörtök 14-18 óra között.

Egyeztetés a 26/401-069-es telefonszámon vagy a konyvtar@koskarolymh.hu címen.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a könyvtár területére tilos a belépés, nincs lehetőség a helyszínen a könyvek válogatására, csak az előzetesen egyeztett könyvek kiadására van mód!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Cserepont szolgáltatás igénybevételénél is kötelező a 1,5 méter távolságtartás, illetve az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése!

 

Beiratkozás

A beiratkozási díj felnőtteknek 1.600 Ft.
50 % – os kedvezmény jár az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli tanulóknak, hallgatóknak
Nyugdíjasoknak: 800 Ft

A beiratkozási díj alól mentesülnek:
a.) a 16 éven aluliak (1997. évi CXL. tv.)
b.) a 70 éven felüliek (1997. évi CXL. tv.)
c.) a könyvtári dolgozók (6/2001 sz. Korm. rendelet)
d.) a Kós Károly Művelődési Ház dolgozói
A beiratkozási díj alóli mentességet, ill. a kedvezményre való jogosultságot igazolni kell.

Leendő olvasóink a Könyvtárhasználati szabályzat megismerésével és az Olvasói Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával, a beiratkozási tagdíj megfizetésével válhatnak teljes jogú könyvtári taggá.
14 év alatti olvasóink szülői illetve jótállói felelősség vállalással iratkozhatnak be.
A beiratkozáskor az adatok valódiságát személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, diák igazolvánnyal igazolni szükséges.

Szolgáltatások

A könyvtár állománya nagyobbrészt kölcsönözhető. A helyben használható dokumentumok körét (kézikönyvtár, helytörténeti anyag) a könyvtár vezetője határozza meg.
A használó kívánságára külön feltételek mellett könyvtárközi kölcsönzés során beszerzi az intézményben nem található
könyveket. A könyvtár munkatársai tájékoztatást adnak a hazai és a külföldi könyvtári szolgáltatásokról.
Általános és szakirodalmi információkat nyújtanak. Kiállításokat, előadásokat, közösségi eseményeket rendeznek.

 

Helyben használat
Számítógép-használat: 100 Ft/ félóra
Minden megkezdett további fél óra: 100 Ft
Internethasználat: 100 Ft/fél óra
Minden megkezdett további fél óra: 100 Ft
Fénymásolás: 20 Ft/ lap
Nyomtatás: 20 Ft/lap

Kölcsönzés
Könyvek:
Felnőtt olvasóink maximum 6 db könyvet,
Gyermekolvasóink 3 db könyvet kölcsönözhetnek ki egyszerre.
Folyóiratok:
Folyóiratok kölcsönzése: legfeljebb 5 db
Folyóiratok, magazinok kölcsönzése abban az esetben lehetséges, ha az adott hónapra, hétre már megérkezett az éppen
aktuális szám
A kölcsönzési idő, mint a könyvek esetében 4 hét
Kézikönyvtári dokumentumok:
Kézikönyvtári könyvet gyermekolvasók nem kaphatnak.
Felnőtt olvasóink a könyvtár vezetőjével egyeztetve egy hétvégére, szombatra-vasárnapra 2 db könyvet kölcsönözhetnek.

Kártérítés

Könyv, folyóirat esetében ha a mű újra beszerezhető, akkor egy azonos kiadású példányt kérünk, ha nem szerezhető be, az ún.
gyűjteményi érték, az antikvár becsérték határozza meg a kártérítés összegét.
Az egyszer már megtérített dokumentum árát a dokumentum esetleges előkerülése esetén a könyvtár nem fizeti vissza.

Késedelmi díj

Könyvek, dokumentumok késedelmi díja 6 Ft/kötet/nap
A késedelmi díjat valamennyi használóknak meg kell fizetni.
A díjak az áfát tartalmazzák.

Könyvtárhasználati szabályzat