Látogatói információk

Állományunk folyamatosan frissül, látogatóink ismét sok új könyvvel találkozhatnak nálunk. Kérjük Olvasóinkat, hogy a hosszabb ideje Önöknél lévő könyveket legyenek szívesek visszahozni. A késedelemért jelen esetben nem számítunk fel késedelmi díjat, viszont szeretnénk a könyveket újra állományunkban tudni, mások örömére is. Várjuk Önöket!

Maximum 6 db könyvet lehetséges kölcsönözni. Új kölcsönzésre csak az olvasónál kint lévő könyvek visszahozatala után van mód.

Kölcsönzési idő 1 hónap.

A a lejárt határidejű könyvek után késedelmi díjat számítunk fel.

A könyvtárban a következőképpen alakul az ünnepi időszak: 2022. december 19-tól zárunk és 2022. január 09-én nyitunk.

Beiratkozás

A beiratkozási díj felnőtteknek 1.600 Ft.
50 % – os kedvezmény jár az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli tanulóknak, hallgatóknak
Nyugdíjasoknak: 800 Ft

A beiratkozási díj alól mentesülnek:
a.) a 16 éven aluliak (1997. évi CXL. tv.)
b.) a 70 éven felüliek (1997. évi CXL. tv.)
c.) a könyvtári dolgozók (6/2001 sz. Korm. rendelet)
d.) a Kós Károly Művelődési Ház dolgozói
A beiratkozási díj alóli mentességet, ill. a kedvezményre való jogosultságot igazolni kell.

Leendő olvasóink a Könyvtárhasználati szabályzat megismerésével és az Olvasói Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával, a beiratkozási tagdíj megfizetésével válhatnak teljes jogú könyvtári taggá.
14 év alatti olvasóink szülői illetve jótállói felelősség vállalással iratkozhatnak be.
A beiratkozáskor az adatok valódiságát személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, diák igazolvánnyal igazolni szükséges.

Szolgáltatások

A könyvtár állománya nagyobbrészt kölcsönözhető. A helyben használható dokumentumok körét (kézikönyvtár, helytörténeti anyag) a könyvtár vezetője határozza meg.
A használó kívánságára külön feltételek mellett könyvtárközi kölcsönzés során beszerzi az intézményben nem található
könyveket. A könyvtár munkatársai tájékoztatást adnak a hazai és a külföldi könyvtári szolgáltatásokról.
Általános és szakirodalmi információkat nyújtanak. Kiállításokat, előadásokat, közösségi eseményeket rendeznek.

Helyben használat
Számítógép-használat: 100 Ft/ félóra
Minden megkezdett további fél óra: 100 Ft
Internethasználat: 100 Ft/fél óra
Minden megkezdett további fél óra: 100 Ft
Fénymásolás: 20 Ft/ lap
Nyomtatás: 20 Ft/lap

Kölcsönzés
Könyvek:
Felnőtt olvasóink maximum 6 db könyvet,
Gyermekolvasóink 3 db könyvet kölcsönözhetnek ki egyszerre.
Folyóiratok:
Folyóiratok kölcsönzése: legfeljebb 5 db
Folyóiratok, magazinok kölcsönzése abban az esetben lehetséges, ha az adott hónapra, hétre már megérkezett az éppen
aktuális szám
A kölcsönzési idő, mint a könyvek esetében 4 hét
Kézikönyvtári dokumentumok:
Kézikönyvtári könyvet gyermekolvasók nem kaphatnak.
Felnőtt olvasóink a könyvtár vezetőjével egyeztetve egy hétvégére, szombatra-vasárnapra 2 db könyvet kölcsönözhetnek.

Kártérítés

Könyv, folyóirat esetében ha a mű újra beszerezhető, akkor egy azonos kiadású példányt kérünk, ha nem szerezhető be, az ún.
gyűjteményi érték, az antikvár becsérték határozza meg a kártérítés összegét.
Az egyszer már megtérített dokumentum árát a dokumentum esetleges előkerülése esetén a könyvtár nem fizeti vissza.

Késedelmi díj

Könyvek, dokumentumok késedelmi díja 6 Ft/kötet/nap
A késedelmi díjat valamennyi használóknak meg kell fizetni.
A díjak az áfát tartalmazzák.

Könyvtárhasználati szabályzat

A fotót készítette: Kurucz Árpád