Semmelweis Napi ünnepség

Semmelweis Napi ünnepség

Köszöntöttük a város Semmelweis-napi ünnepségére meghívott vendégeinket, orvosainkat és munkatársait, a városvezetőket, a Védőnői Szolgálat munkatársait, az Idősek Klubja munkatársait, a Budakalászi Egészségklub tagjait, a Családsegítő Szolgálat és a Szent Ferenc Karitász munkatársait, az önkormányzat városrendészeit.

Ünnepségünkkel szerettünk volna köszönetet mondani a településen szociális ágazatban, az egészségügyért, egészségért és jó közérzetünkért dolgozóknak, a mindennapok során hozott áldozatos munkájukért, a járványhelyzetben tanúsított áldozatkészségükért.

Ünnepi műsorunkat Pejtsik Panna budakalászi énekesnő és Nagy Gábor zongoraművész játéka tette teljessé.

A hagyományokhoz hűen ezen a jeles napon került sor az önkormányzat által alapított díjak, kitüntetések, elismerések átadására.

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évben a „BUDAKALÁSZI POLGÁROK EGÉSZSÉGÉÉRT” díjat Nagy Endréné a Budakalászi Egészségklub alapítója részére adományozta.

Nagy Endréné Budakalászon él már 34 éve. 1989-től a Kalász újság szerkesztője és tördelője. 1998-ban megalakította a Testvérkapcsolatok Egyesületét. 2008-tól a Budakalászi Egészségklub tevékeny tagja, 2014-ben részt vesz az Egészséges Budakalászért Egyesület megalakításában, ahol elnöki tisztséggel bízta meg a tagság. Nagy Endréné vezetésével a közösség tevékenységi köre kibővült, a működés egyre profibbá vált. Edit kifogyhatatlan ötletekben, kutatja és megtalálja az új lehetőségeket. Hozzájárult a klub informatikai tudásbázisának fejlesztésében. Kiváló szervezőkészséggel fogja össze és irányítja a szervezők, önkéntesek munkáját. Vezetésével egy romos épületből otthonos klubházat varázsolt a tagság.

Kiegyensúlyozott személyiségével a békesség őreként a vitákat higgadt bölcsességgel elsimítja, kölcsönös megbecsülésre törekszik. Biztosítja a tagok folyamatos továbbképzését, a közösség megtartó erejének folyamatos karbantartását és növelését. 2019-ben együttműködést alakított ki a Szentendre járási Egészségfejlesztő Irodával, akik a szűrőnapokon szakmai segítséget nyújtanak. Elnökként kiváló kapcsolatokat ápol, a városi programokon aktívan együttműködik az önkormányzattal, a város egyéb intézményeivel és szervezeteivel. Pályázati munkát folytat, aktív a forrásteremtő munkában. Értékteremtő munkáját a budakalásziak hosszú ideje megtapasztalták, közösségi munkája példaértékű. A város egészségügyi, szociális tevékenységében kiemelkedően hasznos munkát végez, ennek révén a település lakóinak mentális egészségmegőrzésében maradandó eredményeket ért el.

Nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntöttük Zelizi Erikát az Idősek Klubja nyugalmazott intézményvezetőjét.

25 éves jubileuma alkalmából köszöntöttük Mandjikné Ágnest az Egészségház munkatársát.

10 éves jubileuma alkalmából köszöntöttük Györffyné Faragó Ildikót az Egészségház munkatársát.

Az Egészségház járványkezelésben és oltásban részvevő munkatársainak köszöntük meg kitartó, áldozatkész helytállásukat:

dr. Dalloul Hicham, dr. Tordas Dániel, Rácz Katalin, Sitkovits Melinda, Tóth Emma, dr. Gál Katalin, dr. Tóth-Domán Judit, Benczédi Rozália, dr. Pető István, Gyalogné Belcsev Elvira, dr. Kaszás Anikó, dr. Kiss Edina, Barna Béla, Papp Marianna,  Szeri Elvira, Széll-Éles Adrienn, Elekné Kámán Ildikó, Slezák Szilvia, Lehelné Salamon Gabriella, Polaneczky Nikolett, Boncz Tímea

Megköszöntük a Szent Ferenc Karitász Csoport és a Családsegítő Szolgálat munkatársainak a szociális téren nyújtott áldozatkész munkáját:

Karitász:

Csobó Katalin, Dávid Ildikó, Kun Fügedi Krisztina, Dévai Ferenc, Nágel Istvánné, Erdő Klára, Magay Judit

Családsegítő:

Nemesnyik Judit, Sztanka Éva Teréz

Megköszöntük a szociális területen és a logisztikában segítséget nyújtó városrendészek közreműködését.

A Budakalászi Egészségklub elismerésben részesítette Bellovits Regina Klárát.

Az orvosok és a város megköszönte kollégáinknak az oltópontokon nyújtott segítségét:

Uttóné Ochodniczky Vanda, Makovecz Virág, Rozsnyai Brigitta, Szabady Szintia

A díjakhoz szívből gratulálunk!