Álláspályázat

Álláspályázat

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár pályázatot hirdet

művelődésszervező munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony.

A 2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2011 Budakalász, Szentendrei út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kulturális rendezvények, ünnepek, sportrendezvények, kiállítások, fesztiválok szervezése, lebonyolítása.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, művelődésszervező/kulturális szervező szakirány,
• Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Kiállításszervezés, pályázatírás, grafikai tervezés – 3-5 év szakmai tapasztalat,
• Helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata,
• Részletes szakmai önéletrajz,
• Motivációs levél,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megigénylés igazolása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benkó Attila nyújt, a +36 30 457/0479 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Benkó Attila intézményvezető részére a benko.attila@koskarolymh.hu e-mail címen keresztül.